Strona startowa
Language: (Polski)

Druga szansa dla odpadów elektrotechnicznych

Producenci sprzętu elektronicznego wspólnie wdrażają program recyklingu zużytych urządzeń

Stany Zjednoczone, siedziba główna wiodącego producenta komputerów, notebooków i urządzeń mobilnych. Dyrektor działu prawnego rzadko kiedy jest tak zadowolony podczas spotkania z zarządem, jak dziś. Jednak dzisiaj to nie korzystne wskaźniki biznesowe wprawiły go w dobry nastrój, ale rozwiązanie wieloletniego problemu dotyczącego złomu elektrotechnicznego. Zaraz ogłosi dobre wieści pozostałym pracownikom. Sukces jest efektem wspólnych wysiłków i starań. Po raz pierwszy w historii przedsiębiorstwa rozwiązano ważny problem dzięki współpracy z trzema równorzędnymi konkurentami.

Gdy dyrektor rozpoczął swoją prezentację, koledzy z zarządu byli najpierw zaniepokojeni. Jak to — współpraca z konkurencją? Czy sytuacja nie będzie zagrożeniem, gdy sprawy potoczą się nie tak, jak zaplanowano? Atmosfera rozluźnia się dopiero po wyjaśnieniu, że wszystkie procesy będą organizowane i realizowane przez niezależnego partnera. Będzie nim przedsiębiorstwo, które zna rynek usług recyklingowych tak dobrze, jak niemal żadna inna firma. Dzięki nawiązaniu kooperacji możliwa będzie realizacja kilku celów jednocześnie, a także zmiana sposobu działania: z wymuszonego na dobrowolny.

Oczywiście każdy z członków zarządu wie doskonale, że dotychczas utylizacja odpadów była postrzegana wyłącznie jako problem. W niektórych stanach Ameryki ustawodawca zobowiązał producentów urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu złomu elektrotechnicznego, co w minionych latach było przyczyną rosnących kosztów i nakładów pracy. Członkowie zarządu mają świadomość, że wymagania z roku na rok będą coraz surowsze, ponieważ Stany Zjednoczone zamierzają nadrobić dystans wobec krajów europejskich w kwestii postępowania z odpadami elektrotechnicznymi. Nie ulega wątpliwości, że państwowe regulacje prawne będą coraz ostrzejsze, jeśli przedsiębiorstwa nie podejmą działań z własnej woli. Dlatego warto wspierać inicjatywy, które pomogą zmienić tę trudną, kosztotwórczą sytuację na sytuację oferującą nowe możliwości.

Czy nie byłoby wspaniale, gdyby zadania związane z recyklingiem po prostu zlecono podmiotom zewnętrznym w ramach outsourcingu? Jak sprawić, aby utylizacja zużytych urządzeń generowała przychód i jednocześnie przyczyniała się do zrównoważonego rozwoju? W jaki sposób można wyznaczać nowe trendy na rynku, działając zgodnie z mottem „Return to value” — czyli „przywrócić wartość”? Dyrektor jeszcze raz dokładnie objaśnia model współpracy a słuchacze są coraz bardziej entuzjastycznie nastawieni do nowego przedsięwzięcia.

Członkowie zarządu dowiedzieli się właśnie, że producent nie będzie już martwił się o realizację obsługi recyklingu. Całością zajmie się niezależne przedsiębiorstwo partnerskie, które będzie bezstronnie i jednakowo traktować każdego producenta. Partner, który zbiera odpady na zlecenie przedsiębiorstw, tworzy sieć obsługi logistycznej i współpracuje z punktami zbiórki, lokalnymi społecznościami i odpowiednimi władzami. Który inicjuje procesy odzysku surowców wtórnych znacznie wykraczające poza aktualnie obowiązujące standardy oraz przyspieszy rozwój gospodarki recyklingowej w Stanach Zjednoczonych.

Współpracujące przedsiębiorstwa także będą mieć udział w zyskach z recyklingu. Dla firm bardzo atrakcyjną perspektywą jest uzyskanie przychodów — w przeciwieństwie do dotychczasowych, wymuszonych ustawowo działań, które generowały tylko koszty. Ponadto dział dystrybucji może teraz zwiększyć obroty firmy poprzez akcje promocyjne, oferując rabat na nowe produkty po warunkiem zwrotu starego urządzenia. W podobny sposób można nawiązać współpracę z podmiotami handlu detalicznego, stosując nowy model biznesowy. Jednocześnie pieniądze nie są jedyną korzyścią, jaką można uzyskać dzięki nowemu modelowi działania. Oprócz zachęty finansowej bardzo ważna jest możliwość uczestniczenia w systemie pozwalającym na tworzenie wartości dodanej. Ponadto postrzeganie firmy jako podmiotu proekologicznego ma istotne znaczenie dla reputacji firmy.

Ważną nauką płynącą z tworzenia nowej koncepcji współpracy jest świadomość, że wartość dodaną można pozyskać także z odpadów. To, co obecnie dzieje się w USA, może być początkiem procesu rozszerzającego się w skali globalnej — na całą Amerykę, Europę, Azję i inne części świata. „Od teraz obowiązuje zasada — im więcej odpadów zbierzemy, tym lepiej dla nas”, oświadcza dyrektor a pozostali członkowie zarządu zgadzają się bez zastrzeżeń.

Reverse Logistics Group Americas, Inc.
190 Middlesex Turnpike, Suite 206
NJ 08830 Iselin
E-Mail: info@rlgamericas.com
Web: http://www.rlgamericas.com